Autorijschool Leegwater

Heerhugowaard

Rijopleiding voor rijbewijs B

072-5744115

06-15091989

KVK 37120655

CBR code 3373W8Home

Theorielessen

Hiervoor is een uitgekiende internetmodule (zelfstudie) samengesteld.

Achtergrond

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw theoretische kennis op het vereiste niveau te brengen. Zo worden er alom de bekende theorie weekeinden en avonden georganiseerd, kunt u een theorieboek aanschaffen en daaruit leren, kunt u uw kennis testen met diverse cd-roms of via betaalde sites op het internet. Kortom er is een wirwar van mogelijkheden. Met veel van deze manieren is uw slagingskans toch niet zo bar hoog, zoals velen dat al onderkend hebben.

Oorzaken

De tijd die ter beschikking is met de alom bekende theorie weekeinden e.d. blijkt vaak veel tekort. Een bekend fenomeen is dat u veel te veel leest en achter elkaar in u op moet nemen. Voor de meeste mensen is het haast ondoenlijk om de hele dag ingespannen onbekende onderwerpen nauwgezet te blijven volgen. Je zult dus ongetwijfeld de nodige informatie gaan missen. Als u het met de doorsnee cursus dan even niet kunt volgen zal er waarschijnlijk niet voldoende tijd meer zijn om dit nogmaals uit te leggen. Het gevolg laat zich moeilijk raden.

Hoe dan?

Tijd is voor velen een lastige factor. Op dit moment wordt gebruik gemaakt van  een internetmodule.  Hierin wordt de lesstof uitgelegd, gaat u de verschillende onderwerpen oefenen en aan het einde gaat u volledige examens oefenen. Dit zorgt voor een slagingspercentage van ca. 90%.

De internetmodule (zelfstudie)

Nadat u zich hebt opgegeven  wordt voor u op een afgesproken moment op internet een eigen leeromgeving aangemaakt. U ontvangt uw inlogcodes waarmee u in uw eigen leeromgeving kunt studeren en oefenen. Hiermee kunt u wanneer het ù uitkomt thuis 3 maanden lang onbeperkt studeren en oefenen. In deze module worden uw persoonlijke resultaten bijgehouden zodat u zelf eenvoudig kunt nagaan op welke onderdelen de leerstof in het theorieboek nog eens doorgenomen moet worden. Ook kunt u in deze module proefexamens maken op de wijze zoals u bij het CBR tijdens het theorie examen bevraagd gaat worden. Dit voorkomt verrassingen tijdens het echte examen. Uw vorderingen worden bovendien door mij in de gaten gehouden. Inloggen kunt u via de speciale snelkoppeling.

Het examen

Het theorie-examen werd vanaf 1 januari 2008 in de nieuwe stijl afgenomen. Door de voortschrijdende inzichten bleef dit examen in ontwikkeling en is per 1 maart 2009 verder aangepast. Tijdens het examen worden er 65 vragen gesteld. Deze 65 vragen worden duidelijk opgedeeld in 3 blokken. Voor de beoordeling van het examen wordt het 1e en 2e blok bij elkaar geteld. Het 1e blok zijn 30 vragen en gaan over wet- en regelgeving; het 2e blok zijn 10 inzichtvragen; het 3e blok zijn 25 fotovragen en gaan over gevaarherkenning en hoe hier mee om te gaan. In het 1e en 2e blok moeten 35 antwoorden goed zijn en van de fotovragen moeten er 12 goed zijn. Bij het beantwoorden van de fotovragen is het heel belangrijk om de gereden snelheid en het zicht in de spiegels mee te wegen. Er zijn steeds 3 antwoorden mogelijk (remmen, gas los, niets doen). Bij remmen wordt er verondersteld dat van een directe gevaarzetting sprake is en bij gas los wordt er verondersteld dat de situatie zich op gevaarlijke wijze kan ontwikkelen.

De kosten

Deze internetmodule maakt deel uit van de startpakketten (los € 60).


Buiten de door mij gebruikte module zijn er nog meer goede lesprogramma’s en informatie over het theorie examen via internet zoals:

https://www.theorie-examen-oefenen.nl