Autorijschool Leegwater


Lossen prijzen, uitbreidingen en voorwaarden

Heerhugowaard

Rijopleiding voor rijbewijs B

072-5744115

06-15091989

KVK 37120655

CBR code 3373W8


€   44        losse les van 1 uur

€   64        losse les van 1,5 uur

€ 217,50   pakket van 5 lessen van 1 uur

€ 312,50   pakket van 5 lessen van 1,5 uur

€ 180        praktijkexamen*

€ 165        herexamen* **

€ 165        tussentijdse toets*

€   64        Les voorafgaand aan praktijkexamen / TTT + terugbrengen + nabespreking*

€   45        3 maanden abonnement theorieles via internet

€   17,95   1 maand verlenging theorie abonnement

€   33        theorie examen*

€   24,50   los theorieboek / vragenboek

€   39,50   intake/proefles + advies

Alle prijzen dienen vòòraf te worden voldaan.

De prijzen zijn incl. de BTW (21%) met mogelijkheid voor factuur.

Onder een lesuur wordt verstaan 60 min. en gèèn 50 min.

* CBR examenkosten (btw vrij) + kosten rijschool excl. Onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

** Korting is alleen van toepassing indien het 1e examen ook via ons is afgelegd.

Prijslijsten per 1 januari 2019. Prijswijzigingen voorbehouden.

Bij normale verhindering 24 uur van te voren afberichten. Bij geen afbericht zijn de kosten  € 17,50. Bij herhaling kan de les volledig in rekening worden gebracht. Betalingsregeling in overleg. Praktijkexamen uitsluitend na volledige betaling van eventuele achterstallige les- en/of examengelden. Een afgenomen pakket dient binnen een maand aan te vangen en op normale wijze door te gaan. Zonder opgave van redenen kunt u de rij-opleiding in overleg onderbreken tot max. 3 maanden. Tussen de 4e en 7e maand kan dit uitsluitend met schriftelijke instemming van de rijschool. Zonder instemming / na deze periode vervallen uw rechten evenals bij het verstrekken van onjuiste inlichtingen of verzwijgen rij-ontzegging / eerder opgelegde maatregel.

Home