Prijzen


Autorijschool Leegwater


Lossen prijzen, uitbreidingen en voorwaarden

Heerhugowaard

Rijopleiding voor rijbewijs B

072-5744115

06-15091989

KVK 37120655

CBR code 3373W8


€  43         losse les van 1 uur

€  62,50    losse les van 1,5 uur

€ 212,50   pakket van 5 lessen van 1 uur

€ 302,50   pakket van 5 lessen van 1,5 uur

€ 187,50   praktijkexamen (excl. € 32,80 voor de verplichte eigen verklaring tbv CBR)

€ 172,50   herexamen*

€ 259        faalangstexamen

€ 150        tussentijdse toets

€   40        3 maanden abonnement theorieles via internet

€   15        1 maand verlenging theorie abonnement

€   32,50   theorie examen

€   24,50   los theorieboek / vragenboek

€   35        intake/proefles

Alle prijzen dienen vòòraf te worden voldaan.

De prijzen zijn incl. de BTW (21%) met mogelijkheid voor factuur.

Onder een lesuur wordt verstaan 60 min. en gèèn 50 min.

* Prijs is alleen van toepassing indien het 1e examen ook via ons is afgelegd.

Prijswijzigingen voorbehouden.

Prijslijst per 1 januari 2017.

Bij normale verhindering 24 uur van te voren afberichten. Bij geen afbericht zijn de kosten  € 17,50. Bij herhaling kan de les volledig in rekening worden gebracht. Betalingsregeling in overleg. Praktijkexamen uitsluitend na volledige betaling van eventuele achterstallige les- en/of examengelden. Een afgenomen pakket dient binnen een maand aan te vangen en op normale wijze door te gaan. Zonder opgave van redenen kunt u de rij-opleiding in overleg onderbreken tot max. 3 maanden. Tussen de 4e en 7e maand kan dit uitsluitend met schriftelijke instemming van de rijschool. Zonder instemming / na deze periode vervallen uw rechten evenals bij het verstrekken van onjuiste inlichtingen of rij-ontzegging .

Home